12/05/2021 - 31/07/2021

Monika Vitányi – Panta Rhei 52+

Dátum/Date
12/05/2021 - 31/07/2021

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaPanta rhei 52+
Reflexia výstavy

Stromy rozkvitli, dozreli, opadali, zmrzli. Opäť ich kvitnúce míňame v rúškach a „docvaklo” nám to: vírus sa stal súčasťou ľudského cyklu. Prešiel rok v bytových jednotkách, ktoré sme premerali skrz naskrz. Prešiel rok čísel každodenných. Nikdy predtým sme tak dokonale nepoznali metre a kilometre kráčané po vonku, hranice okresov, centimetre kuchynskej linky, grafy nárastov a poklesov, čísla desivé i “potešujúce”.

Výstavu Moniky Vitányi Panta rhei 52+ (apríl 2021) chápem ako výsledok meraní bez metrického systému. Autorka vymeriava priestor obrazmi, uzatvára ich rad, vypína hodinky a svoje merania zverejňuje. Ako Vitányi deklaruje, inštalácia a obrazy sú reakciou na vývoj situácie, ktorá ovplyvnila jej globálny i lokálny svet – situácie epidémie. Minimalistická inštalácia tehlových prefabrikátov vymedzuje každý deň uplynulého roku v horizontále a do vertikál vrství dni ťaživé. Vytvára priestorový graf, ktorý na rozdiel od grafov v novinách s nami komunikuje špecificky – esteticky. Napokon, uplynulý rok zblížil matematiku a estetiku viac, ako ktorýkoľvek iný predtým.

Súbor malieb predstavuje expresívne výpovede, typické pre autorku. Tieto zdanlivo príliš senzitívne expresívne gestá však vnímam ako precízne vymedzovanie priestoru a času. Maľby nám približujú najmä priestory s horizontmi – rozostrenými a rozdrásanými. Gestické zásahy do plátien vznikajú trasovaním priestranstiev. To je počiatok ľudského výtvarného prejavu – snaha pochopiť a vyznačiť životný priestor. Autorkine farebné topografie sebavedomo používajú svoje médium – farebnú hmotu v lazúrach i „tučných nánosoch”, zásahy tlačovinami, temperamentné vedenie čiar. Cy Twombly stretáva Carla André. Presný raster priestorovej inštalácie vstupuje do komunikácie s expresívnymi maľbami. Sú to dva odlišné systémy merania, ktoré vymedzujú ten istý čas. Metrická sústava vznikla vo Francúzsku, pomerne nedávno, v roku 1790. Na individuálne prežívané ľudské priestory však konvenčné merania nestačia. Monika Vitányi zverejňuje svoje „čísla”, svoj systém merania – bez pátosu.

Jana Migašová, PhD.

Panta rhei 52+
Corona odozvy
(autorský zámer Monika Vitányi)

Objekt dočasnej inštalácie s názvom Corona odozvy 52+ v rámci výstavy autorky Moniky Vitányi „Panta rhei 52+“ je dielo, ktoré poukazuje na uplynulý rok vizuálne zobrazený v časovom horizonte 03/20-03/21.

Objekt a celá výstava reaguje na aktuálnu situáciu vývoja, ktorá v uvedenom období najviac ovplyvnila globálny aj lokálny svet autorky: epidémia koronavírusu. Dielo predstavuje akýsi graf vývoja, nie však mapovanie štatistiky, aké bolo bežne zobrazované v správach, ale odozvu na správy a štatistiky, ktorá sa prejavovala vo forme spoločenskej klímy a jej vplyvu na subjektívnu náladu. Autorka vychádza zo záznamov vlastných subjektívnych nálad, ktoré boli konfrontované s ľuďmi, s ktorými diskutovala. Použité ťažké materiály (betón) prezentujú ťaživosť situácie a ich znásobenie v určitých dňoch predstavuje zvýšenú náročnosť.

Objekt je inštalovaný in situ v galérií a prístupný návštevníkom, ktorí môžu reflexiu autorky porovnať s vlastnou skúsenosťou. Dielo je zároveň súčasťou výstavy obrazov vytvorených počas karantény.

Zámerom projektu bolo vytvoriť vysoko aktuálne dielo poukazujúce na stav pocitov a emócií v spoločnosti meniacich sa v závislostí na vyvíjajúcej sa koronakríze. Ústredné dielo výstavy je subjektívnym reflexívnym hodnotením stavu nálad v spoločnosti ( vývoj silných emócií, strachu, nervozity, mieru obáv, ťaživosť, skepsa, ignorovanie,…), ktoré mali vplyv na osobnú náladu a obavy tvorcu, zároveň však zobrazuje prevládajúcu atmosféru okolo. V zmysle : umelec zobrazuje všeobecné cez osobné. Tento akýsi časový mapujúci graf je tvorený vizuálnym objektom – inštaláciou pozostávajúcim z betónových hranolčekov na výstavnej ploche galérie. Každý hranol predstavuje jeden týždeň mapovaného ročného obdobia. Na podlahe je poukladaných presne 52 betónových hranolov. Týždeň, kedy boli reflektované emócie silné je zvýraznený naukladaním viacerých hranolov nad sebou. Inštalácia tak tvorí graf zobrazujúcim jeden rok a zároveň vizuálne znázorňuje cestu dláždenú jednotlivými týždňami. Súčet všetkých použitých betónových prefabrikátov je vyšší ako počet týždňov v roku, lebo niektoré boli náročnejšie a ťaživosť týchto týždňov je zobrazená väčším množstvom hranolov naukladaných na sebe. Na to poukazuje aj číselný názov projektu 52+ s plusovým znamienkom v názve. Motív cesty a prúdenia tzv. prúd vedomia je hlavnou témou autorky niekoľko posledných rokov.

Dielo Corona odozvy Panta rhei 52+ reflektuje spoločenskú klímu z umeleckého pohľadu a poukazuje na to, že nielen štatistické ale aj estetické podanie (a vnímanie) stavu má relevantnú hodnotu. V západnom svete je poznanie zamerané na racionálne prijímanie informácií a estetické je podceňované. Inštalácia chce podnietiť estetické myslenie a predstavivosť vnímateľa. Recipient diela si môže svoje dojmy z diela porovnať so svojimi vlastnými (súhlasiť, nesúhlasiť, stotožniť sa) a vidieť, že estetické je relevantné, legitímne a potrebné vyváženie k dominantnému racionálnemu.

Podujatie Dom plný výstav je súčasťou Podujatí v Dome umenia Arteska.

Podujatia v Dome umenia Arteska z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia