09/09/2020 - 18/10/2020

Magdalena Jančurová & Matúš Jančura – MASCULINUM/FEMINUM

Dátum/Date
09/09/2020 - 18/10/2020

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaDom plný výstav 2020 – Výstava MASCULINUM/FEMININUM manželov a umelcov Magdaleny a Matuša Jančurových

Umelecký projekt v ktorom dvaja umelci – Mgr art Magdalena Jančurová a Mgr art Matúš Jančura budú spracúvať tému, ženského a mužského tela, v jeho rozličných spôsoboch vnímania, estetických a ideových prvkov.

MASCULINUM/FEMININUM

Výsledkom budú kresby, fotografie. Tému považujeme za nanajvýš aktuálnu. Nahý človek sa za posledných stotisíc rokov nezmenil, vyzerá tak isto a predsa umelecké stvárnenie nahoty nesie veľkú dávku aktuálnosti danej doby. Počas rôznych epoch to isté telo symbolizovalo a znázorňovalo niečo úplne iné a rozdielne, nie je tomu inak ani dnes. Projektom sa snažíme vytvoriť vzájomnú konfrontáciu manželov a umelcov v pohľade na iné pohlavie.

Nahota v tomto prípade nemá niesť v sebe eroticon ale človeka sprosteného od rekvizít doby. Snahou projektu je vytvoriť aktuálne obrazy nahého moderného človeka, toho istého ako spred sto tisíc rokov a predsa úplne iného.

Poslaním projektu má byť ukázať súvislosti a odlišnosti pohľadov opačných pohlaví, ktorých jednak spája manželstvo, ale aj konfrontácia techník klasickej kresby a fotografie. Predpokladáme, že nosnou témou bude emancipácia modernej ženy, strácanie majoritnej identity u mužov a rozdelenie sveta, kde na jednom konci muži ustupujú do úzadia a na druhom konci sa ženy naďalej kameňujú.

Projekt reaguje na aktuálne problémy doby, snaží sa ich reflektovať umeleckým spôsobom.

Podujatie Dom plný výstav z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je: