21/10/2020 - 31/12/2020

Gabriel Kosmály – Výber z tvorby

Dátum/Date
21/10/2020 - 31/12/2020

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaV poslednej tohtoročnej výstave zo série Dom Plný výstav 2020 vystavuje Gabriel Kosmály osobité diela, ktoré môžeme vnímať ako prelínanie viacerých druhov umení – fotografie, klasickej grafiky i maliarstva.

Gabriel KOSMÁLY / 1957
Vyštudoval odbor fotografie u prof. Miloty Havránkovej na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Nitre, kde získal aj doktorát z teórie umenia. Pôsobí ako stredoškolský učiteľ na Strednej umeleckej škole v Leviciach, kde aj žije a tvorí.

Vystavoval na Slovensku /Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Hlohovec, Levice, Nové Zámky, Komárno … /v Českej republike /Děčín, Vsetín, Brno/, v Maďarsku /Šoproň, Ostrihom, Budapešť, Pásztó, Salgótarjan …/, v Poľsku /Krakov/, Luxembursku /Esch/, Japonsku /Kyoto/, Anglicku /Bournemouth/, v Nemecku /Güsteow/, Belgicku /Morstel/ a Portugalsku.

Štúdium fotografie a inklinovanie ku grafike v priebehu štúdia na Pedagogickej fakulte zásadne ovplyvnilo jeho vizuálne smerovanie. Skĺbil výrazové prostriedky oboch umeleckých odborov a pomocou majstrovského technického spracovania za použitia Sabatierovho efektu, solarizácie, izohélie či vlastnými autorskými technikami deštrukčného zasahovania do fotografických matríc, vytvára celkom osobité diela, ktoré môžeme vnímať ako prelínanie viacerých druhov umení – fotografie, klasickej grafiky i maliarstva. Pre Kosmályho to nie je náhodné a dočasné experimentovanie, ale životný umelecký program. Charakter tvorby odráža autorov vlastný psychický i filozofický svet, ktorý miestami nadobúda surrealistický, imaginárny až fantazijný rozmer.

Kosmály si vytvoril svojráznu poetiku, novú estetickú realitu, v ktorej hravosť, radosť z objavovania, citlivosť na svet okolo seba i v sebe, ponúka divákovi bohatý umelecký zážitok.

Podujatie Dom plný výstav z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je: