Divadlo Štúdio Tanca – Ghost / Prízrak. Nie je to na Detvu veľa?
- september 5, 2020

Divadlo Štúdio Tanca – Ghost / Prízrak. Nie je to na Detvu veľa?

V prvý septembrový štvrtok 3.9.2020 uviedol Dom umenia Arteska v Detve Divadlo Štúdio tanca z Banskej Bystrice s predstavením Ghost / Prízrak. Predstaveniu predchádzal popoludňajší tanečný workshop v Arteske pod vedením tanečníka DŠT Bartosza Przybylski. Samotné predstavenie sa konalo V KD Chudobienec o 19:00 hod. Na začiatok sa predstavil v roli predskokana súbor Romka pod vedením Petry Oláhovej, ktorý svojim temperamentným vystúpením vytvoril výbornú atmoféru a po pár slovách Pavla Gajdoša z DŠT sme mali možnosť vnímať samotné predstavenie, ktoré bolo plné emócií a nabité energiou. Tento umelecký zážitok žiaľ nie je možné preniesť do písmen a naozaj ho treba zažiť na vlastnej koži. Porozprávali sme sa teda aspoň s organizátormi z Artesky o predstavení, o nekomerčnom umení a o Arteske.

Na začiatok sa opýtam, aby sme objasnili aj neznalým: Divadlo Štúdio tanca – kto, alebo, čo to vlasne je?

No, vezmem si k tomu letáčik DŠT, aby som to presne formuloval a doplním. “Divadlo Štúdio Tanca je profesionálne divadlo pôsobiace od roku 1998 v Banskej Bystrici pod vedením Mgr. Zuzany Ďuricovej Hájkovej. Jedinečné vo svojom umeleckom zameraní razí cestu autorskej tvorby, ktorá rešpektuje umelcov v ich tvorivom vyjadrení a názore a kontinuálne podporuje vznik pôvodných tanečných inscenácií a ich pravidelné uvádzanie.” Toľko citovanie a doplním, že sa jedná o zoskupenie tanečníkov z celého sveta, ktorí v divadle pôsobia a zameraním je nekomerčná tvorba. Aj v predstavení Ghost sme mali možnosť vidieť tanečníkov z piatich zemí z troch kontinentov.

Tak nám niečo povedzte o predstavení Ghost / Prízrak, ktoré mali diváci možnosť vidieť v Detve.

Znova si vezmem na pomoc letáčik DŠT a potom doplním (smiech). “Každého z nás prenasleduje nejaký prízrak. Niektoré prízraky nás samé navštevujú v noci, iné zas márne hľadáme celý život. Ich neviditeľná prítomnosť nás vedie k reálnej vízii a k úprimnému hľadaniu našej túžby. Podnecuje to najlepšie v nás, ale aj zvádza a deštruuje. Nechať sa zviesť? Či skúsiť uniknúť – aj tak bez možnosti skryť sa?” Toľko zas citát a teraz doplnenie: Predstavenie Prízrak je naozaj veľmi silné a zanecháva v divákovi myšlienky a pocity dlho po predstavení. Okrem toho, že sa jedná o vynikajúcu choreografiu v spojitosti s hudbou šitou na mieru a profesionálne prevedenie, jedná sa zároveň o niečo, čo sa bytostne dotýka každého z nás. Všetky tieto faktory potom zanechávajú v človeku dlhodobo svoju odozvu, pretože to nie je o pozeraní a vnímaní cudzieho príbehu, ale o ňom samom. Ale je naozaj ťažko o tom rozprávať, je to treba zažiť. V Detve bolo úžasné aj spojenie predskokana, súboru Romka, ktoré tú celú atmosféru otvorilo a prenieslo diváka z bezstarostnosti a bezprostrednej radosti do času so svojimi prízrakmi. Presne ako to býva v živote, keď sa po radosti a výbornej nálade s priateľmi a okolím dostávame do svojej samoty.

Spomínali ste nekomerčnú tvorbu, alebo nekomerčné umenie. Čo to vlastne je, ako by ste charakterizovali rozdiel medzi komerčným a nekomerčným?

Určite to nebude dokonalé vysvetlenie. Skúsim to vysvetliť jednoducho a krátko, aby sme sa v tom nezamotali. Komerčné umenie je ovplyvňované mnohými faktormi. Reflektuje na témy, ktoré žiada divák a ktoré oslovia najviac ľudí. Na prvom mieste je návštevnosť a minimálne návratnosť investovaných prostriedkov. Tým potom stráca na umeleckej hodnote, vyhýba sa neobľúbeným témam a dostáva sa do jediného cieľa – poskytnúť zábavu. Naproti tomu nekomerčné umenie sa nenechá ovplyvniť a prvoradé je spracovanie témy, vízia a z nej vzniknuté samotné dielo. Bez ohľadu na názor väčšiny, na vynaložené prostriedky, na návratnosť. Prvoradé je samotné dielo, jeho význam, výpovedná hodnota. A k tejto otázke asi stačí, lebo sa naozaj zamotáme, bola by to téma na celý samostatný článok.

Samozrejme. Tak sa vráťme k Divadlu Štúdio tanca. Prečo práve oni?

Prečo nie? (smiech) DŠT sme mali možnosť vidieť v Banskej Bystrici a od vzniku Artesky sme vedeli, že ich sem chceme dostať. Práve pre ich výpovednú hodnotu, pre zážitok, ktorý si od nich človek odnáša. Popravde sme nedúfali, že sa to naozaj podarí zrealizovať. Nevedeli sme sami, či to zvládneme po organizačnej stránke, či zoženieme dostatočné financie na realizáciu a či presvedčíme DŠT na Detvu. No osud to chcel a v období, keď sme sa odhodlávali skontaktovať DŠT a zistiť možnosti a podmienky, tak zazvonil telefón a ozval sa nám projektový manažér DŠT Pavol Gajdoš s informáciou, že majú v pláne realizáciu projektu DŠT k Vám a v rámci projektu si vybrali Artesku ako organizátora podujatia v Detve. A tak vďaka podpore BBSK, ktorú na projekt získali nám vedeli ponúknuť podmienky, ktoré sme my vedeli zvládnuť vďaka podpore Fondu na podporu umenia. A tak sa teda podarilo uskutočniť náš malý sen a uviesť ho do reality.

Tak to je naozaj zaujímavá zhoda náhod. No vynára sa mi otázka: Nie je to na Detvu veľa? Má Detva dostatok priaznivcov takéhoto druhu umenia?

Túto otázku ohľadom Detvy dostávame od začiatku, teda vlastne ešte pred začiatkom, keď sme o Arteske iba premýšľali. Ja osobne si vôbec nemyslím, že umenia je priveľa, nech je akékoľvek, na ktorékoľvek miesto na svete. Ľudia majú vžitú predstavu, že umenie je niečo komplikované, nezrozumiteľné pre bežného človeka, nepochopiteľné. Ale ono je to iba o otvorení sa, o hľadaní, vlastnom vnímaní. Samozrejme, že nie každého zaujme všetko, nie všetko dá každému zmysel. Niekto môže zažiť umenie a odísť zmätený, nechápajúci a rozčarovaný, druhý naopak nájde v tom istom uspokojenie, inšpiráciu, zmysel. Je to iba o klapkách na očiach, o vnímaní, o oslobodení sa od predstáv a vlastných obmedzení. A o hľadaní toho, čo vyhovuje práve mne, čo mi dáva energiu a uspokojenie.

Hovoríte, že ste dostávali otázku ohľadom Detvy ešte pred začiatkom Artesky. Akú konkrétne?

Mnoho ľudí sa pýtalo, či naozaj chceme otvoriť Artesku v Detve, či to má zmysel, či je Detva vhodná a či si tu nájde svojich prívržencov.

A teraz po vyše roku Vášho fungovania je aká odpoveď? Našla si Arteska svojich prívržencov v Detve?

Rok je veľmi krátka doba a ešte nám ho skrátilo obdobie, keď sme nemohli robiť nič. Prišli sme o čas, kedy sme chceli dať možnosť spoznať Artesku mladým ľuďom na školách. Odpoviem však presne tak, ako som odpovedal od začiatku a doplním to potom o tých prívržencov v Detve. Arteska nie je o mieste, kde sa nachádza. Arteska je o prinášaní umenia, o možnostiach pre umelcov, o spolupráci, stretávaní sa a o priateľstvách. A nielen o umení, zaujímajú nás aj iné veci a postupne ich začíname realizovať. Za ten krátky čas sa nám podarilo dostať do povedomia ľudí, ktorých to zaujíma a títo ľudia Artesku nachádzajú a navštevujú. Nielen zo Slovenska, ale z rôznych kútov sveta. A to nepreháňam, pretože sme tu mali návštevy nielen z okolitých štátov, kde Česko a Poľsko už začína mať pravidelné zastúpenie, ale boli tu ľudia z USA a z iných štátov. Dostali sme ponuku na spoluprácu z Izraela, Slovinska a Ruska, žiaľ kvôli vzniknutej situácii si budeme musieť na realizáciu ešte počkať. No a Detva, tá nás zatiaľ iba pomaly objavuje. Ľudia tu neboli zvyknutí na nezávislé umenie. Nevedia čo môžu očakávať, nevidia zmysel prečo by sa mali zaujímať o umenie. Ale nie je to o Detve, je to všeobecne o Slovensku. A práve v tom vidím zmysel, aby takéto centrá vznikali v malých mestách, aby mali ľudia možnosť nájsť umenie vo svojej blízkosti. A potom si vedia nájsť to, čo ich zaujme a naopak zistiť čo im nič nehovorí. My jednoducho nie sme národ, ktorý by bol vedený k umeniu a jeho poznávaniu a väčšina ho objaví náhodou, alebo cez niekoho. Tak je to aj v Detve, niektorí nás už objavili, niektorí nás objavia časom a niektorí nikdy.

Fungujete teda ako centrum nezávislej kultúry a umenia. Ste teda vlastne takou konkurenciou zriaďovaným kultúrnym centrám a prinášate niečo nové do Detvy, “kde sa nič nedeje”?

Tak to ani náhodou. Začnem od konca otázky. Detva určite nie je miesto, kde sa “nič nedeje”. Zameriam sa na oblasť kultúry a umenia (snáď mi prepáčia všetky športové a iné združenia, že ich nespomeniem, aj napriek tomu, že sú tiež tými, kto tu robí rôzne podujatia, súťaže a pod.) Detva je úžasné mesto, plné skvelých ľudí. Je tu úžasná folklórna komunita, ktorá sa stále snaží zachovať tradície, ktoré tiež boli mimochodom vo svojom období pre ľudí súčasným umením. Sú tu rovnako výborné kresťanské zoskupenia ako Hossana a Belius, rómske súbory a mnoho iných. Obdivujem tiež mnoho mladých, ktorí sa vracajú k tradičným remeslám, čo je tiež druh umenia, ľudí, ktorí zachovávajú tradičnú výšivku, múzeum ktoré prezentuje detviansku históriu. Kultúrne centrum v Detve robí mnohé podujatia, či už je to kino, divadlá, koncerty. Nie je to dnes jednoduché a všetko stojí veľa námahy a zháňania financií.  Je tu veľké množstvo ľudí, ktorí sa snažia, aby také malé mesto akým Detva je, malo svoju kultúru, podujatia, možnosti na zábavu. Vzniká nám tu vo Vagačovom dome pivovar, kde tiež majú záujem neurobiť z toho krčmu, ale priniesť do Detvy kultúru a umenie. Určite sa mi nepodarí spomenúť všetkých a ak niekto hovorí, že sa v Detve nič nedeje, tak je to hlupák, ktorý sám nikdy nič neurobil. Vždy je to a bude to o ľuďoch, ktorí sú pre niečo zapálení a kým budú tí, tak sa bude niečo diať a ten, kto si chce niečo nájsť, tak si určite nájde. Takže si vôbec nemyslím, že sa v Detve nič nedeje, skôr sú to ľudia, ktorí si nedokážu nájsť čas na návštevu toho, čo sa deje. Dnešná doba totiž urobila z ľudí otrokov, kde sa slovo žiť, zmenilo na mať. Ale to je iná téma (smiech).

No a k tej prvej časti otázky: Určite nikdy nechceme a nebudeme nikomu konkurenciou. Vždy hľadáme spoluprácu a spôsob, ako sa vzájomne dopĺňať. Každý sa venuje určitej oblasti a vypĺňa ju, či je to folklór, komerčné umenie, tradičné remeslá, film, vzdelávanie … My sme sa zamerali na súčasné umenie, nekomerčné umenie, alternatívu. Prinášame do Detvy profesionálov, aby ľudia mali možnosť vidieť a zažiť umenie, ktoré je na svetovej úrovni. Ale nezanedbávame ani neprofesionálnu tvorbu. V Arteske pôsobí Fotoklub ktorý je zameraný na fotografiu a MUSA, ktorá sa zameriava na výtvarné umenie, kreatívnu činnosť a podobne. Sme radi, že aj napriek krátkemu času našej existencie sme si dokázali nájsť cestu k vzájomnej spolupráci s Kultúrnym centrom a ďalšími organizáciami v Detve a okolí a určite v tom chceme pokračovať aj naďalej.

Tak to bola vyčerpávajúca odpoveď. Na záver mi však ešte nedá. Spomínali ste, že Arteska nie je len o umení, ale aj o iných veciach, ktoré začínate realizovať. Čo teda môžeme v Arteske očakávať a aké bude jej ďalšie smerovanie?

Arteska sa vyvíja a vždy to je a bude o ľuďoch v nej a čo do nej prinesú. Keď sme otvorili, začali sme hlavne s vizuálnym umením a s rôznymi kreatívnymi dňami pre deti a rodičov. Po príchode poetky Janky Kuricovej sme rozšírili našu činnosť o literárno-hudobno-vizuálne podujatia a takto sa Arteska postupne rozširuje a realizuje nové a nové veci. Tých možností je veľa a my nie sme ľudia s klapkami na očiach, ktorí si žijú svoj introvertný svet. Umenie sa vždy zaujímalo o veci okolo seba a aj nás zaujíma naša planéta, problémy na nej, ľudské problémy … Aj preto sme rozbehli projekty ako Záhrada umenia – kde sme revitalizovali dvor a premenili ho na komunitnú jedlú záhradu s lúkou pre včely, zaviedli sme triedenie odpadov, chystáme sa organizovať SWAPy, a zaviesť trvalý mini SWAP, urobiť dni vegánskej kuchyne s praktickou prípravou jedál s ochutnávkou a podobne. Máme v pláne venovať sa aj téme závislostí a priniesť rozhovory s umelcami, ktorí si nimi prešli. Samozrejme naďalej budeme prinášať kvalitné umenie zo všetkých oblastí umenia. Ale ako som povedal, je to o ľuďoch, takže záleží koľko nadšencov sa ku nám pridá, aké nové nápady prinesú a ako využijú možnosť realizovať sa. Arteska bude vždy len tým, čím ju spravia ľudia, ktorí v nej budú.

No je toho skutočne veľa, takže Vám držím palce, aby sa do Artesky dostali tí správni aktívni ľudia a ďakujem za rozhovor.

Ďakujeme aj my.

– A.K. –

Podujatie Dom Plný Tanca, ktoré je súčasťou podujatí v Arteske z verejných zdrojov podporil:

Pár fotografií z tanečného workshopu a z predstavenia Ghost v Detve s predskokanom Romka.
Foto: Maroš Bauer, Ľubomír Šurina a Martin Dubovský