- december 4, 2018

Súčasní svetoví umelci
World contemporary Artists

V seriáli o súčasných umelcoch sveta sa budeme venovať …