Partnerstvá, dary a príspevky sú pre Dom umenia Arteska dôležité. Tím Artesky sa stará o svojich partnerov na spoluprácu individuálne. Spolu s našimi partnerskými spoločnosťami vyvíjame na mieru šité sponzorské koncepty, aby sme zakotvili spoločné hodnoty a ich záväzok na verejnosti.

Typy možností spolupráce a podpory sú rozmanité: Staňte sa partnerom, darcom alebo súkromným sponzorom. Ako partner a priaznivec Domu umenia a jeho aktivít ste neoddeliteľnou súčasťou nášho domu.

Partnerships, donations and contributions are important for House of Arts Arteska. Arteska team takes care of its cooperation partners individually. Together with our partner companies, we develop tailor-made sponsorship concepts to establish common values and their commitment to the public.

Types of collaboration and support options are varied: Become a partner, donor, or private sponsor. As a partner and supporter of the House of Arts and its activities, you are an integral part of our home.

Aktuálne hľadáme sponzorov / We are currently looking for sponsors