Arteska má za sebou prvý rok existencie
- apríl 15, 2020

Arteska má za sebou prvý rok existencie

Máme tu dnes Svetový deň umenia. Práve v tento deň sa narodil pred 568 rokmi Leonardo DaVinci a pred rokom sa v Detve narodil aj nenápadný Dom umenia Arteska. Jeho zrodu predchádzal čas počatia v myšlienkach pár ľudí a vznik spojený s pomalým rastom v útrobách budovy, ktorá potrebovala veľa úsilia a práce, aby po šiestich mesiacoch mohla prísť na svet  samotná Arteska. Nie úplne dokonalá, nie bez ťažkostí, ale pre nás tá najkrajšia a najlepšia, aká mohla byť.

A tak ju 15. apríla 2019 prišli privítať na tento svet nielen umelci, ale aj zástupcovia mesta, aby ju slávnostne uviedli do života.

Ako neskúsení pestúni sme mali nie úplne jednoznačné predstavy o tom, akým smerom budeme Artesku viesť a kde bude smerovať, ale už na začiatku sme vedeli, že Arteska by mala byť potešením pre všetkých a mala by byť súčasťou života kohokoľvek, kto bude chcieť. Preto sme sa nebránili myšlienke, aby sa k nám prvotným pestúnom pridávali ďalší a aby sme spoločne pretvárali Artesku na plnohodnotne rastúce dieťa.

Hlavným cieľom Artesky bolo od začiatku spájanie umelcov a priaznivcov umenia a vytváranie domova pre všetkých. Dnes prešiel rok a my vieme, že Arteska si začína žiť svoj vlastný život a pomaly sa stavia na nohy, aby robila prvé kroky medzi ľudí a rozdávala radosť a pokoj, prinášala zmierenia a spoluprácu, spoznávania a tvorivosť.

Počas roka priniesla do životov ľudí hlavne veľa nových priateľstiev a umožnila mnohým nahliadnuť do sveta umenia, ktorý každý z nás nosí vo svojom srdci. My sme usilovne pracovali, aby bola Arteska všestranná a aby sa stala naozaj miestom skutočného priateľstva a radosti úplne pre každého a ona nám postupne ukazovala rôzne oblasti, ktoré potrebujú nájsť svoj domov a miesto pre svoju prezentáciu, vzdelávanie, či iba jednoduché rozhovory o čomkoľvek.

Nie všetko, čo sa udialo v Arteske počas roka je na fotkách, ale to ani nie je zámer, pretože všetky tie chvíle si každý zo zúčastnených bude nosiť navždy vo svojom srdci a každý z nás sa bude vždy rád do Artesky vracať.

Je to iba rok a Arteska za ten čas vyčarila mnohým ľuďom úsmevy na tvári, priniesla do ich životov nádej a priateľstvá a stala sa pre nich domovom, kam sa budú vždy radi vracať. Za rok Arteska zabavila mnoho detí a dospelých, mnohým z nás zmenila spôsob života a myslenia a mnohých z nás motivovala k ďalším veciam, ktoré zlepšujú a menia svet.

Je nádherné, že sme mali za ten rok možnosť s Arteskou žiť, zakúsiť nádherné, ale aj náročné dni, čas smiechu ako aj čas premýšľania, čas radostí, ale aj čas starostí, čas rozkvetu a čas útlmu a stále sa učíme ako žiť naplno a zmysluplne bez ohľadu na okolnosti. Arteska nás učí príjímať a akceptovať názory iných, bez ohľadu na to, či s nimi súhlasíme, budovať priateľstvá napriek rozmanitosti a rozdielom.

Áno aj v tomto období je Arteska mimo verejného diania a jej brány sú zatvorené, aj v tomto období musela zostať bez návštev a bez podujatí a aj napriek úsiliu, ktoré nás stálo mnoho času, aby sme na tento rok priniesli nové a zaujímavé veci do Artesky sa tie dnes rúcajú ako domčeky z karát a my budeme musieť začať všetko riešiť od znova hneď ako to bude možné. A veľa vecí sa možno neuskutoční, alebo sa presunie do ďalšieho roka. Ale to všetko patrí k ceste života a rovnako to patrí aj k životu Artesky. Za ten krátky čas nás totiž naučila, že vždy je možnosť niečo robiť a vždy sa dá nájsť riešenia.

A tak znova usilovne pracujeme a tvoríme zas niečo za bránami Artesky, aby bola zas o niečo krajšia a zaujímavejšia a priniesla vám zas niečo nové a zaujímavé. A tentoraz to nebude iba o umení, ale aj o prírode a o prostredí okolo nás a o tom, ako ho vieme meniť, aby bolo nielen pekné, ale aj užitočné pre zem, ľudí a živočíchy.

Zatiaľ iba malé nahliadnutie do zákulisia 🙂

A tak na záver chcem poďakovať všetkým pestúnom, ktorí sa pričinili akýmkoľvek spôsobom k prvému roku života Artesky a zároveň zaželať Arteske veľa ďalších pestúnov, ktorí ju budú viesť jej ďalšími rokmi života, pretože Arteska tu bude dovtedy, dokiaľ budú ľudia, ktorí budú stáť pri nej a zároveň budú jej súčasťou. Bez ohľadu na to, kde práve v tomto okamihu sú.

MB