Výzva výtvarníkom a fotografom 1/2019
- február 8, 2019

Výzva výtvarníkom a fotografom 1/2019

Pri príležitosti otvorenia Domu umenia Arteska otvárame jedinečnú výzvu pre výtvarníkov, sochárov a fotografov.

Dom umenia Arteska v spolupráci s OZ MUSA ponúka jedinečnú šancu výtvarníkom, sochárom a fotografom prezentovať svoje diela na výstave v Dome umenia Arteska počas prvého mesiaca svojej činnosti, od 15.4. do 15.5.2019.

Pre vystavujúcich to znamená možnosť prezentovať svoje diela pred významným publikom z radov odborníkov, záujemcov o umenie a z radov podnikateľov, ktorí budú počas prvého mesiaca osobne pozývaní na návštevu novootvoreného Domu umenia v Detve.

Výstava bude súčasťou ďalších expozícií, ktoré budú v tomto období v Dome umenia prebiehať a jej cieľom je ponúknuť návštevníkom pohľad na tvorbu, ktorá v súčasnej dobe na Slovensku vzniká.

Vystavené diela budú zároveň prezentované na stránkach Domu umenia Arteska a na sociálnych sietiach.

Výber vystavených diel bude prebiehať priebežne v termíne od 10.2. do 20.3.2019, uzávierka prihlášok je 15.3.2019

Podmienky:

  1. Každý účastník môže prihlásiť do výzvy maximálne 10 diel zo svojej vlastnej tvorby. Diela je potrebné nafotografovať a podľa inštrukcií v prihláške poslať spolu s prihláškou emailom na adresu uvedenú v prihláške.
  2. Účastnícky poplatok je 20€. Do výberu budú zaradení iba účastníci s uhradeným účastníckym poplatkom.
  3. Porota bude vyberať diela na základe ich umeleckej a výpovednej hodnoty a vybratým účastníkom bude oznámený výsledok emailom a zoznam vybratých diel bude uvedený na stránke.
  4. Prihlasovať je možné aj diela bez prípravy na výstavu, avšak vybraté diela musia byť v deň vystavenia pripravené vo výstavnom formáte – zarámované, alebo na blindráme, s očkom na zavesenie
  5. Inštalácia výstavy bude v dňoch 12. – 13.apríl 2019. Vybrané diela je potrebné do tohoto termínu doručiť na adresu Domu umenia Arteska.
  6. V prípade nedodania diel na inštaláciu výstavy, alebo dodania diel bez možnosti zavesenia, alebo dodania diel poškodených, resp. v nedostatočnej technickej kvalite, nebudú diela vystavené a nie je žiadny vymožiteľný nárok za nevystavenie diela.
  7. Vystavujúci sa môže rozhodnúť svoje diela ponúknuť na predaj, toto rozhodnutie je dobrovoľné a cenu si určuje vystavujúci. Provízia pre Dom umenia za sprostredkovanie predaja je 20% z ceny diela
  8. Táto výzva platí do 15.3.2019, alebo do naplnenia kapacity výstavného priestoru

Výzva bola úspešne ukončená.