Výzva autorom kníh <br> Call for authors of books
- december 2, 2018

Výzva autorom kníh
Call for authors of books

Vydali ste knihu s umením? Či už sú to básne, poviedky, alebo kniha s fotografiami. Alebo ste vydali knihu o umení, návody pre umelcov? Vydávate pravidelne časopis, alebo noviny o umení?

Ponúkame vám možnosť, aby vaša kniha bola v ponuke pre návštevníkov Domu umenia Arteska v Detve. Kontaktujte nás, aby sme dohodli podmienky.

Have you published an art book? Whether it’s poems, short stories, or a book of photos. Or did you publish a book about art, instructions for artists? Do you publish a regular magazine, or a newspaper about art?

We offer you the opportunity to make your book an offer for visitors to House of Arts Arteska Detva, Slovakia.

Please contact us.