Dátum/čas udalosť
25/08/2019 - 17/11/2019
Celodenná
Výstava Hranice / Exhibition Limits
Dom umenia Arteska, Detva Banskobystrický kraj
29/09/2019 - 03/11/2019
Celodenná
Výstava Intímne priestory / Exhibition Intimate spaces
Dom umenia Arteska, Detva Banskobystrický kraj
18/10/2019 - 28/11/2019
Celodenná
Iné vízie / Other visions
Dom umenia Arteska, Detva Banskobystrický kraj
18/10/2019 - 17/11/2019
Celodenná
Výstava Mesto v čase / Exhibition City in time
Dom umenia Arteska, Detva Banskobystrický kraj
18/10/2019 - 17/11/2019
Celodenná
Výstava Tiché miesta / Exhibition Silent places
Dom umenia Arteska, Detva Banskobystrický kraj
18/10/2019 - 17/11/2019
Celodenná
Výstava Vnímanie sveta / Exhibition Perception of the world
Dom umenia Arteska, Detva Banskobystrický kraj