Súčasní svetoví umelci<br> World contemporary Artists
- december 4, 2018

Súčasní svetoví umelci
World contemporary Artists

V seriáli o súčasných umelcoch sveta sa budeme venovať a postupne predstavovať jednotlivých umelcov a ich tvorbu na základe medzinárodnej správy Artprice o trhu súčasného umenia.

Kliknutím na fotografiu umelca sa dozviete viac o ňom a o jeho tvorbe.

In the series World contemporary Artist, we will devote and gradually represent individual artists and their works, based on Artprice’s international report on the contemporary art market.

Click on the photo of the artist to learn more about him and his work.