Slávnostné otvorenie Domu umenia Arteska v Detve – 15.4.2019
- apríl 15, 2019

Slávnostné otvorenie Domu umenia Arteska v Detve – 15.4.2019

Dátum slávnostného otvorenia Domu umenia Arteska v Detve bol stanovený na Svetový deň umenia, aby jeho otvorenie bolo vždy spájané s oslavou umenia.

Na začiatku privítal hostí Vratko Boleslavský v mene občianskych združení, ktoré Dom umenia prevádzkujú a predstavil účastníkom základnú víziu, ktorou sa Dom umenia chce uberať a akým spôsobom chce spájať umelcov z rôznych žánrov umenia. Po krátkom príhovore nasledovalo oficiálne otvorenie strihaním pásky, ktorú spoločne prestrihli Vratko Boleslavský, primátor mesta Detva Ing. Ján Šufliarsky, prednosta MsÚ Detva Ing. Štefan Slemenský (momentálne aj zastupujúci vedúci  oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí) a predseda komisie kultúry PhDr. Dado Vladimír.

Po prestrihnutí pásky uviedol hostí  do priestorov Domu umenia Maroš Bauer. Vysvetlil vznik obrazu na medziposchodí, ktorý počas predchádzajúceho dňa otvorených dverí namaľovali deti, predstavil stenu „ĎAKUJEME“, kde sú uvedené firmy a jednotlivci, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli Domu umenia pri rekonštrukcii a kde budú pribúdať všetci, kto akokoľvek prispeje na chod Domu umenia Arteska, aby boli viditeľní všetkým návštevníkom pri vstupe do Domu umenia.

Ďalej hosťom predstavil výstavné priestory, recepciu, dielne a ateliér a ich význam, predviedol fungovanie „ďakovača“ na dobrovoľné príspevky, ktorý po vhodení príspevku poďakuje rozblikaním sa a upozornil hostí, aby neubližovali ich dvom mačkám, ktoré sú súčasťou Domu umenia a pomáhajú im pri zbavovaní sa myší. Našťastie sa ukázalo, že ide iba o súčasť inštalácie a nejedná sa o naozajstné myši a mačky, ale iba o počítačové myšky a turistické mačky, ktoré organizátori rozmiestnili v priestore Domu umenia na spestrenie výstavy.

Po krátkej exkurzii sa hostia presunuli do miestnosti ateliéru, kde najprv Maroš Bauer vo svojom príhovore vysvetlil hosťom ako prebiehal vznik od myšlienky až po realizáciu, porozprával zaujímavosti z prerábania a predstavil aktivity, ktoré budú v Dome umenia prebiehať počas roku 2019.

Nasledoval príhovor Milana Malčeka, ktorý ako zástupca Detvianskej umeleckej kolónie vyjadril vďaku organizátorom za vznik Domu umenia v Detve a predal im pomyselnú štafetu, ako pokračovateľom šírenia umenia v Detve a na Slovensku.

Primátor mesta Detva Ing. Ján Šufliarsky napokon vo svojom prejave poďakoval organizátorom za realizáciu Domu umenia v Detve a prisľúbil podporu a pomoc zo strany mesta, aby mohol Dom umenia byť stánkom umenia pre všetkých.

Nasledoval slávnostný prípitok a pozvanie hostí na prebiehajúcu výstavu 15/4, kde vystavuje svoje diela 15 autorov z celého Slovenska po dobu 4 týždňov a ktorá symbolizuje svojim názvom dátum pripadajúci na Svetový deň umenia.

Po ukončení oficiálneho slávnostného otvorenia Domu umenia Arteska nasledovalo otvorenie Domu umenia pre návštevníkov, kde až do večera prichádzali vystavujúci umelci, záujemci o umenie, umelci a aj bežní návštevníci. Žiaľ organizátori boli z kapacitných dôvodov nútení rozdeliť otvorenie Domu umenia Arteska na dve časti, pretože priestory neumožňujú zvládnuť neobmedzený počet návštevníkov.

Počas otvorenia Domu umenia bolo pre návštevníkov pripravené malé občerstvenie a hostia si mohli pozrieť krátke video z priebehu rekonštrukcie a príprav na otvorenie, ktoré bude súčasťou výstavy 15/4 až do 14.5.2019. Zúčastnení umelci mali možnosť posedieť si spoločne v priestoroch dielne, kde sa navzájom spoznali, predstavili si svoju tvorbu a odovzdali si svoje skúsenosti. A tak už v prvý deň otvorenia, začal  Dom umenia Arteska plniť svoju víziu spájania umelcov.

Autori fotografií: Jaroslav Švábenský, Andrea Boldišová, Jozef Baran

Fotografie budú priebežne aktualizované po dodaní fotografmi 🙂