Prípravy na otvorenie <br> Preparations for opening
- november 25, 2018

Prípravy na otvorenie
Preparations for opening

V prvej etape príprav na otvorenie Domu umenia Arteska pracujeme na úpravách výstavných miestností. Na začiatok sme sa rozhodli, že vyrobíme 5 výstavných panelov. Cieľom je vyrobiť mobilné výstavné panely o rozmeroch 280 cm na dĺžku, 210 cm na výšku a 70cm na šírku. Aby sme panely vedeli jednoducho premiestňovať podľa potreby, umiestnili sme ich na kolieska.

Dnes máme za sebou výrobu prvého panelu a sme maximálne spokojní. Bude to síce ešte chcieť trochu kozmetických úprav, ale základ stojí a vyšiel podľa našich predstáv. Celá tá námaha, keď sme museli vynášať 85 kg dosky po schodoch, cez dvere, kde nebol ani centimeter navyše a skladanie z týchto obrov stála za to.

Tak držte palce, prvý už stojí, ešte nás čakajú ďalšie 4.

In the first stage of preparations for the opening of Arteska Art House, we are working on editing the showrooms. To begin with, we decided to produce 5 exhibition panels. The goal is to produce mobile display panels measuring 280 cm in length, 210 cm in height and 70 cm in width. To easily move the panels as needed, we placed them on wheels.

Today we have the first panel production and we are very satisfied. It will still be a bit of cosmetic treatment, but the foundation stands and goes according to our vision. All the effort, when we had to carry 85kg of stairs to the stairs, through the door, where there was not even an extra centimeter, and the folding of these giants stood for it.

So hold your fingers, the first one is standing, another 4 is waiting for us.