Porcelánový prvý máj v Arteske 1.5.2019
- máj 2, 2019

Porcelánový prvý máj v Arteske 1.5.2019

Na prvý máj sme pre návštevníkov pripravili tvorivé dielne, kde sa naučili pripraviť si studený porcelán a vymodelovať si z neho reliéf, alebo prívesok.

Počas dňa prichádzali priebežne rodinky s deťmi. Rodičia pozorne sledovali prípravu studeného porcelánu a po jeho výrobe sa usilovne pustili do tvorby. Zažili sme zas výbornú jedinečnú atmosféru a znova sme sa presvedčili, že deťom fantázia nechýba, ak im dáte možnosť prejaviť sa. Studený porcelán je na to veľmi vhodný, pretože sa s nim pracuje ako s plastelínou, s tým rozdielom, že na vzduchu stvrdne a môže tak plniť funkciu dekorácie, či módnych doplnkov a pod. Všetci si svoje dielka mohli odniesť domov, kde po uschnutí môžu svoj výtvor namaľovať a využiť na čo bol vytvorený.

Ako to už u nás býva zvykom, nakoniec pri tvorbe aj tak strávili najviac času rodičia a deti už dávno behali po dvore, kým rodičia ešte stále tvorili 🙂

Pretože hlavným cieľom týchto našich tvorivých dielničiek je zábava a spojenie rodiny pri tvorení, sme radi, že aj tento raz sa nám cieľ podarilo splniť. Aj to je dôvod, prečo chceme v týchto aktivitách pokračovať a veríme, že sa bude chodiť zabaviť čoraz viac rodiniek.