Otváracie hodiny

Pondelok / Monday

zatvorené / closed

Utorok /Tuesday

zatvorené / closed

Streda / Wednesday

15.00 – 19.00

Štvrtok / Thursday

15.00 – 19.00

Piatok /Friday

15.00 – 20.00

Sobota / Saturday

10.00 – 19.00

Nedeľa / Sunday

15.00 – 19.00

Adresa

Dom Umenia / House of Arts ARTESKA

Partizánska 63, 962 12 Detva
Slovakia
info@arteska.org

Mapa
Ako sa k nám dostanete / How to reach us

Autom / By car

Od Zvolena a od Lučenca

Ak sa vyberiete po diaľnici, tak zídete z diaľnice na výjazde Detva a na kruhovom objazde odbočíe hneď na prvý výjazd. Na najbližšej križovatke odbočíte doľava.

Ak idete po starej ceste, tak od Zvolena zídete z kruhového objazdu druhým výjazdom a odbočíte na najbližšej križovatke vľavo.

Ak idete po starej ceste od Lučenca, tak na prvej križvatke za tabuľou Detva odbočíte vpravo.

Ďalej už pokračujete zo všetkých smerov rovnako po hlavnej ceste cca 2,5 km. Po ľavej strane uvidíte oranžovú budovu s obchodmi a hneď za ňou odbočíte naľavo na parkovisko. Vchod je cez drevenú bránu.

From Zvolen and Lučenec

If you take the highway, you will leave the highway at the Detva exit and at the roundabout turn right at the first exit. Turn left at the next intersection.

If you follow the old road, then from Zvolen, take the second exit from the roundabout and turn left at the nearest intersection.

If you follow the old road from Lučenec, turn right at the first crossroad behind the Detva board.

Then continue from all directions on the main road about 2.5 km. On the left side you will see an orange building with shops and right behind it turn left to the parking lot. The entrance is through a wooden gate.

Z autobusovej stanice / From the bus station

Od autobusovej stanice je to k nám ešte 2,8 km a preto Vám odporúčame nájsť si ďalší autobus z autobusovej stanice na zastávku Detva, Zelenina. Zo zastávky už stačí iba pokračovať v smere jazdy autobusu a po ľavej strane nás po asi 50 m zbadáte. Vchod je cez drevenú bránu.

V prípade, že by ste sa aj napriek vzdialenosti rozhodli pre pešiu prechádzku, tak treba počítať približne so 45 minútovou cestou:

Z autobusovej stanice sa vyberte smerom k Hotelu Detva. Za hotelom odbočte doľava na Pioniersku a na konci doprava na Štúrovú. Prejdite okolo Kultúrneho domu a za ním odbočte doľava. Pokračujte po Obrancov mieru stále rovno, až sa na konci napojíte na hlavnú M.R.Štefánika. Pokračujte stále po hlavnej ceste cca 1,5 km, až kým nás po ľavej strane neuvidíte.

It is 2.8 km from the bus station and therefore we recommend that you find another bus from the bus station to Detva, Zelenina. From the bus stop it is enough to continue in the direction of the bus and on the left you will see us after about 50 m. The entrance is through a wooden gate.

If you decide to go for a walk, despite the distance, you have to take a 45-minute trip:

From the bus station, head towards Hotel Detva. Behind the hotel turn left to Pionierka and at the end turn right to Štúrová. Go past the House of Culture and turn left after it. Keep following the Peace Defenders straight until you join the main M.R.Štefánik at the end. Continue along the main road for about 1.5 km until you see us on the left.

Z vlakovej stanice / From railway station

Od vlakovej stanice je to k nám ešte 3,2 km a preto Vám odporúčame nájsť si autobus zo zastávky Detva, železničná zastávka na zastávku Detva, Zelenina. Zastávka Detva, železničná zastávka sa nachádza v smere na Lučenec po ceste popri trati cca 50m po ľavej strane. Zo zastávky už stačí iba pokračovať v smere jazdy autobusu a po ľavej strane nás po asi 50 m zbadáte. Vchod je cez drevenú bránu.

V prípade, že by ste sa aj napriek vzdialenosti rozhodli pre pešiu prechádzku, tak treba počítať približne so 55 minútovou cestou:

Z vlakovej stanice sa vyberte smerom cez železničné priecestie a pokračujte až k hlavnej ceste. Prejdite cez cestu a vydajte sa smerom k Lidlu. Prejdite popred Lidl a pokračujte stále po hlavnej ceste, až kým nás po cca po 2,5 km po ľavej strane neuvidíte.

It is 3.2 km from the train station and therefore we recommend that you find a bus from Detva, train station to Detva, Zelenina. Detva stop, railway station is located in the direction of Lučenec along the road along the track about 50m on the left. From the bus stop it is enough to continue in the direction of the bus and on the left you will see us after about 50 m. The entrance is through a wooden gate.

If you decide to go for a walk, despite the distance, you need to take approximately 55 minutes:

From the train station, take the crossroads and continue to the main road. Cross the road and head towards Lidl. Pass through Lidl and continue along the main road until you see us on the left after about 2.5 km.

ďakujeme za podporu

Podujatia v Dome umenia Arteska
z verejných zdrojov podporil
a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia