Marc Lee
- január 11, 2020

Marc Lee

Marc Lee, novomediálny umelec zo Švajčiarska, zaoberajúci sa tvorbou sieťovo orientovaných umeleckých diel v oblasti net art, performatívneho umenia, či video art. Primárne sa však Lee zameriava na interaktívne inštalácie a to už od roku 1999.

Väčšina týchto inštalácií je založená na obsahu vygenerovanom zo sociálnych sietí – z užívateľských príspevkov. Jeho povaha sa tak neustále mení.

Každý užívateľ dostáva „hlas“, ktorý svojím spôsobom interpretuje a utvára náš svet – prispieva ku spoločenským hnutiam.

Marc Lee is a new media artist born in Switzerland that creates artworks based on network-oriented interactive art (such as net art, performance art or video art). Since 1999, Lee focuses primarily on the interactive installations.

Contents of these installations are mostly user-generated – include posts from social networks. All installations are therefore constantly changing. In addition, each user has his own „voice“ – interpret world in his own way – thanks which he may contribute to social movements.

Výber z tvorby / Selected works

Ďalšie články zo série / More posts from the series

Source: https://alchetron.com/Marc-Lee, http://english.sz.gov.cn/aboutsz/whatson/201909/t20190925_18231434.htm, https://v2.nl/archive/people/marc-lee, http://marclee.io/en/home/

Autor článku: Katarína Tuček