Liu Xiaodong
- december 7, 2018

Liu Xiaodong

Liu Xiaodong je považovaný za jedného z najlepších čínskych maliarov. Jeho plátna sú známe tým, že majú bohaté farby, silné ťahy štetcom, neobvyklé rámovanie (vrátane odrezaných hláv a končatín) a takmer dokonalú techniku. Mnohé z jeho portrétov sú čerpané zo snímok priateľov alebo rodinných príslušníkov, robia bežné veci, jedia, smejú sa, alebo hrajú hry. Rozhodujúcim momentom pre Liu bolo, keď uvidel obraz maľby Luciena Freuda. Zaujatý schopnosťou Freuda zachytiť vnútornú silu človeka, Liu sa rozhodol zamerať sa na figurálnu maľbu.

Jeho intímny prístup na mieste a citlivosť na svojich subjektoch robia jeho práce tak živé a mocné.

Liu Xiaodong is regarded as one of China’s finest painters. His canvases are known for having rich colors, strong brush strokes, unusual framing (including cut off heads and limbs) and near perfect technique. Many of his portraits are drawn from snapshots of friends or family members, doing ordinary things, like eating, laughing or playing games. An early, defining moment for Liu was when he was given a picture of a Lucien Freud painting. Intrigued by Freud’s ability to capture a person’s inner power, Liu decided to concentrate on figurative painting.

His intimate, on-location approach and sensitivity to his subjects make his works so moving and powerful.

Výber z tvorby / Selected works

Ďalšie články zo série / More posts from the series

Zdroj: ARNDT., Pinterest