Jeff Koons
- február 13, 2020

Jeff Koons

Aspekt premeny každodenného objektu do formy umeleckého diela je poznávacím znamením tvorby Jeffa Koonsa, ktorú kurátori označujú ako neo-pop, či post-pop.

Americký sochár, ilustrátor a maliar svojimi inštaláciami poukazuje na ľudskú skúsenosť a konzumnú spoločnosť, ktorú buď odcudzuje alebo imituje. Niektoré z týchto inštalácií obsahujú sexuálny podtón, iné sa nesú v neo-gýčovom duchu (napríklad sochy balónových psov).

Sám Jeff Koons však popiera akúkoľvek prítomnosť významu, skrytého v jeho dielach.

Turning everyday objects into works of art is considered to be the primary aspect of Jeff Koons‘ creations.

With his special installations, american sculptor, illustrator and painter points out human experience and consumerism. He condemns or imitates them. Some of his artworks contain sexual themes or form of neo-kitsch (f.e. sculptures of balloon dogs).

However, Jeff Koons himself denies any presence of meaning hidden in his installations.

Výber z tvorby / Selected works

Ďalšie články zo série / More posts from the series

Zdroj / Source: https://www.biography.com/artist/jeff-koons http://www.jeffkoons.com/

Autor článku: Katarína Tučeková