04/05/2022 - 04/09/2022

Zvolenská sedmička – Prierez (tvorbou)

Dátum/Date
04/05/2022 - 04/09/2022

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Prierez (tvorbou)

Zvolenská sedmička

je dobrovoľné združenie výtvarných umelcov mesta Zvolen a jeho okolia, ktoré vzniklo v roku 1992. Názov združenia je odvodený od počtu zakladajúcich členov, ktorých bolo sedem. Súčasný počet členov je 23.

ZVOLENSKÁ SEDMIČKA združuje profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov zvolenského regiónu a dáva im možnosť širšej realizácie a konfrontácie svojej tvorby vo vnútri združenia, ale aj mimo neho tým, že umožňuje rozvinutie vzájomnej výtvarnej komunikácie s inými výtvarníkmi a aj s inými združeniami podobného zamerania. Tiež pomáha začínajúcim výtvarníkom, a to nielen skúsenosťami a konzultáciami, ale aj možnosťou zúčastňovať sa na spoločných výstavách.

V spolupráci s mestom Zvolen každoročne organizuje výstavu „Zvolenský výtvarný salón“ a výtvarný plenér „Ateliér podnosom“, kde členovia združenia prezentujú svoju tvorbu. Od svojho vzniku v r. 1991 až doteraz ZV7 absolvovala 28výtvarných salónov, približne taký istý počet výtvarných plenérov, množstvo samostatných výstav jednotlivých členov združenia, rôznych sochárskych a výtvarných sympózií a tiež akcií pre deti. Tiež sa už štvrtý rok podieľa na maľovaní písmena z trojrozmerného nápisu #ZVOLEN, ktorý počas leta zdobí zvolenské námestie. Spolupracuje s mestom Zvolen, šermiarskym združením RICASSO, Podpolianskym osvetovým strediskom, ale aj s inými výtvarníkmi z okolitých regiónov.
Viacerí členovia združenia sú zároveň aj členmi iných združení s umeleckým zameraním, napríklad: Detvianska umelecká kolónia a Umelecká beseda Slovenska. Zvolenská sedmička sa pravidelne zúčastňuje aj celoslovenského stretnutia výtvarníkov LETAVY v Rimavskej Sobote a tiež organizovala tvorivé stretnutia s názvom MLYN ART na Pstruši.
Akcie Zvolenskej sedmičky majú dlhoročnú tradíciu, čím sa dostali do povedomia verejnosti, sú hojne navštevované a obohacujú kultúrne dianie v meste a okolí.

Členovia združenia:
Ján Beljak • Jana Faltinová • Ján Fiťma • Ivan Gertli • Marián Haas • Michaela Högger • Marián Hornický • MilanHraško • Tomáš Jeništa • Jozef Kajan • Milan Krbaťa • Jana Laurincová • Martina Majcherová • Peter Petrinec •Stanislav Remeselník • Anna Rusinkovičová • Jaroslava Selešová • Slavomír Slivka • Ján Smutný • Drahoslava Štempáková • Dušan Šupina • Jozef Švantner • Miro Trimay

Webstránka:
zvolenskasedmicka.sk

ďakujeme za podporu

Podujatia v Dome umenia Arteska
z verejných zdrojov podporil
a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia

Projekt nie JE nám TO JEDno
je spolufinancovaný z rozpočtu
mesta Detva

Projekt Kino Inak a Letné kino
je realizovaný s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja