31/05/2019 - 29/06/2019

Výstava Obe(d)ť & naopak / Exhibition Victim(lunch) & counter

Dátum/Date
31/05/2019 - 29/06/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava študentiek Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave prezentuje dve samostatné inštalácie. Prvou je sochárska inštalácia Terezy Klčovej, kde autorka vo svojom diele poukazuje na nerešpektovanie práv zvierat. Druhá – fotografická inštalácia autorky Kláry Dolníkovej experimentuje s využitím analógovej fotografie ako skice, ktorej autorka rôznymi zásahmi mení význam, alebo priraďuje fotografii význam celkom nový.

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktoré prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 11.11.2019

Výstavu si môžete pozrieť v Dome umenia Arteska od 31.5. do 29.6.2019

The exhibition students School of Applied Arts Josef Vydra in Bratislava presents two separate installations. The first is the sculptural installation of Tereza Klčovová, where the author points out in her work the non-respect of animal rights. The second – photographic installation of the author Klára Dolníková is experimenting with the use of analog photography as a sketch, whose author changes the meaning by various interventions, or assigns a new meaning to photography.

The exhibition is part of the Festival of Visual Art Year 30, which takes place at the Arteska House of Arts from 31 May. to 11.November 2019

You can see the exhibition at the Arteska House of Arts from 31.5. to 29.6.2019