29/09/2019 - 03/11/2019

Výstava Intímne priestory / Exhibition Intimate spaces

Dátum/Date
29/09/2019 - 03/11/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava fotografií fotografky Andrei Koncovej z Nitry odkrývajúcich intímne úvahy ženy. V rôznorodých sériách autorka pretavuje vlastné myšlienky, pocity, či nezodpovedané otázky do obrazov vyzdvihujúcich silu, ale i zraniteľnosť ľudskej bytosti.

An exhibition of photographs by photographer Andrea Koncova from Nitra revealing the intimate reflections of a woman. In various series, the author transforms her own thoughts, feelings, or unanswered questions into images emphasizing strength, but also the vulnerability of the human being.

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktorý prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 17.11.2019

Festival Rok 30 podporili: