02/08/2019 - 31/08/2019

Výstava Hlasy mesta / Exhibition Voices of the city

Dátum/Date
02/08/2019 - 31/08/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Hlasy mesta je výstava fotografií študentky školy dizajnu v Bratislave Moniky Makovníkovej z Banskej Bystrice v rámci festivalu umenia Rok 30.

Vo svojich fotografiách zachytávam okamihy mesta, ktoré pozostávajú z ľudí, bežných aj neštandardných situácií a celkového života. Fotografie vznikali na základe dlhodobého pozorovania v rušnom meste.  Ako základ svojej práce som sa inšpirovala významným francúzskym fotografom Henri Cartier-Bressonom, ktorý sa vo svojej tvorbe špecializoval na pouličnú fotografiu. Svetlo a tieň dodávajú fotografiám nový rozmer. Pracujem s rôznymi uhlami pohľadu, nadhľadu a podhľadu, minimalistickosťou a rôznymi tvarmi kompozície.

Vo fotografiách vyjadrujem zvuky v meste, ktoré denne vnímame.

Pretože mesto nikdy nespí.

The exhibition Voices of the City is an exhibition of photographs by the student of the design school in Bratislava, Monika Makovníková from Banská Bystrica as part of the Art Year 30 festival.

In my photographs I capture the moments of the city, which consist of people, common and non-standard situations and overall life. The photos were taken on the basis of long-term observation in a busy city. As the basis of my work, I was inspired by the prominent French photographer Henri Cartier-Bresson, who specialized in street photography in his work. Light and shadow add a new dimension to your photos. I work with different angles of view, perspective and soffit, minimalism and different shapes of composition.

In the photographs I express the sounds in the city that we perceive daily.

Because the city never sleeps.

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktorý prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 17.11.2019

Festival Rok 30 podporili: