10/05/2019 - 13/06/2019

Výstava Svet farieb / Exhibition The World of Colors

Dátum/Date
10/05/2019 - 13/06/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Svet farieb výtvarníčky Jolany Vajovej z Vígľaša.

Jolana Vajová

Aj keď Jolana Vajová, rodáčka z Detvy, disponovala umeleckým nadaním už od detstva, vtedajšie podmienky jej nedovolili, aby svoj talent rozvíjala. Až keď prišla do penzie, našla si viac času na svoje koníčky. Rozhodla sa, že sa prihlási na univerzitu tretieho veku a začne sa v oblasti maľby intenzívnejšie vzdelávať. Maľuje hlavne olejovými farbami, ale pracuje aj s akrylom či pastelom.

The World of Colors exhibition by Jolana Vajová from Vígľaš.

Jolana Vajová

Although Jolana Vajová, a native of Detva, has had artistic talent since her childhood, the conditions at that time did not allow her to develop her talent. When she retired, she found more time for her hobbies. She decided to enroll at the University of the Third Age and to intensify her education in painting. He mainly paints with oil paints, but also works with acrylic or pastel.