11/05/2019 - 15/06/2019

Výstava Nie narovinu / Exhibition Not straight

Dátum/Date
11/05/2019 - 15/06/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Nie narovinu výtvarníčky Gabriely Sujovej z Detvy.

Gabriela Sujová

Silným inšpiračným a východiskovým zdrojom pre tvorbu umelkyne je jej vnútorný svet a medziľudské vzťahy. Vzájomne ich vizuálne a myšlienkovo prelína a výtvarne interpretuje. Tvorba tejto výtvarníčky je jej osobným vyznaním. Tvorbu charakterizujú pocity ako žiaľ, láska, strata, radosť…

Exhibition Not straight artist Gabriela Sujova from Detva.

Gabriela Sujová

A powerful inspirational and starting source for the artist’s creation is her inner world and interpersonal relationships. They are visually and thoughtfully intertwined and interpreted in visual art. Creating this artist is her personal confession. Creations are characterized by feelings such as sadness, love, loss, joy…