18/08/2019 - 20/09/2019

Výstava Afrika / Exhibition Africa

Dátum/Date
18/08/2019 - 20/09/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Afrika študentky Školy dizajnu v Bratislave Alexandry Janatovej

Alexandra Janatová

Vyštudovala som fotografiu na škole dizajnu v Bratislave, keďže ma zaujíma aj maľba tak som sa rozhodla, že skúsim cez štetec vyjadriť svoje pocity, ktoré ma napadnú pri slove Afrika. Od malička ma zaujímal tento čarovný kontinent, ktorý láka svojou pestrosťou a rozmanitosťou. Obdivujem aj zvyky a tradície ktoré sa tak líšia od našich. Moje obrazy však nie sú len o kráse, ale aj o smútku nad tým ako človek može ubližovať tým, ktorých je už na svete tak málo ako sú napríklad slony a nosorožce…

Exhibition by student of the School of Design in Bratislava Alexandra Janatová

Alexandra Janatová

I studied photography at the Design School in Bratislava, because I am also interested in painting, so I decided to try to express my feelings about the word Africa by brush. From my childhood I was interested in this magical continent, which attracts by its variety and variety. I also admire customs and traditions that are so different from ours. But my paintings are not only about beauty, but also about sadness about how a person can hurt those who are so few in the world, such as elephants and rhinos …

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktorý prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 17.11.2019

Festival Rok 30 podporili: