15/04/2019 - 14/05/2019

Výstava 15/4 / Exhibition 15/4

Dátum/Date
15/04/2019 - 14/05/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava 15/4 vznikla pri príležitosti otvorenia Domu umenia Arteska. Predstavuje výber diel autorov z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili do výzvy a ich diela vybrala odborná porota.

Na výstave vystavuje svoje diela 15 autorov po dobu 4 týždňov, čo symbolizuje dátum 15.4., ktorý je Svetovým dňom umenia a zároveň dňom otvorenia Domu umenia Arteska.

Exhibition 15/4 was created on the occasion of the opening the House of Arts Arteska. It represents a selection of works by authors from all over Slovakia who responded to the call and their works were selected by a jury.

15 artists exhibit their works at the exhibition for 4 weeks, which symbolizes the date of April 15th, which is the World Art Day and also the date of the opening of the House of Arts Arteska.

Vystavujúci autori / Exhibiting authors

Bibiána Baranová, Divín, Slovakia
Dušan Klimaj, Kráľová pri Senci, Slovakia
Ivana Kopilová, Humenné, Slovakia
Iveta Kormanová, Veľký Ďur, Slovakia
Janka Slaná, Banská Bystrica, Slovakia
Mária Hanušovská, Banská Bystrica, Slovakia
Mária Partlová Bundzelová, Trnava, Slovakia
Melánia Hertelová, Žilina, Slovakia
Patrícia Sujová, Detva, Slovakia
Patrícia Cavarová, Tisovec, Slovakia
Peter Lacina, Nitra, Slovakia
Renata Felová, Poltár, Slovakia
Silvia Makovická, Bratislava, Slovakia
Sonja Böhmerová, Banská Bystrica, Slovakia
Zuzana Chládeková,  Žilina, Slovakia