18/04/2019 - 20/04/2019

Veľkonočná Arteska / Easter Arteska

Dátum/Date
18/04/2019 - 20/04/2019

Čas/Time
15:00 - 19:00

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaPočas veľkonočných prázdnin sme pre návštevníkov pripravili pár prekvapení: Počas štvrtku a piatku sa pokúsime spoločne vyrobiť „Najväčšiu kraslicu na svete“, ktorú v sobotu namaľujeme a vystavíme v Arteske. V piatok si budú môcť deti vyrobiť za pomoci rodičov korbáčik z papiera, ktorý si doma môžu dozdobiť.

Jediné, čo k tomu budeme potrebovať, sú staré noviny (pozor, klasické noviny, nie časopisy ani letáky na hrubom lesklom papieri)

Využite voľno a príďte si pozrieť výstavu a zároveň sa kreatívne zabaviť.V piatok sme pre Vás upravili otváraciu dobu a bude otvorené od 10.00 do 20.00 hod.

Zároveň poprosíme každého, kto má doma zbytočné noviny, aby nám ich doniesol do Artesky (najlepšie v stredu, počas otváracích hodín)

We have prepared some surprises for the visitors during the Easter holidays: On Thursday and Friday we will try to make the „Biggest Easter Egg in the World“ together, which we will paint and display on Saturday. On Friday, they will be able to make children with the help of parents a paper-whip that they can decorate at home.

All we need is old newspapers (watch out, classic newspapers, not magazines or leaflets on thick glossy paper)

Take your time off and come see the exhibition and have fun at the same time. On Friday we have opened the opening hours and will be open from 10.00 to 20.00.

At the same time, we ask everyone who has useless newspapers at home to bring them to Arteska (best on Wednesday, during opening hours)