15/04/2019

Slávnostné otvorenie Domu umenia Arteska / The ceremonial opening of House of Arts Arteska

Dátum/Date
15/04/2019

Čas/Time
16:30 - 19:00

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaPri príležitosti Svetového dňa umenia Vás pozývame na slávnostné otvorenie Domu umenia Arteska, ktoré bude pre verejnosť prebiehať dňa 15.4.2019 v čase od 16.30 do 19.00 hod.

Program:

15.00 – 16.00 hod. – oficiálne otvorenie Domu umenia Arteska pre pozvaných hostí

16.30 – 19.00 hod. – otvorenie Domu umenia pre verejnosť

Počas otvorenia Domu umenia Arteska bude pre verejnosť pripravená prehliadka všetkých priestorov Domu umenia so sprievodcom, ktorý Vám predstaví činnosť Domu umenia, jeho zámery a pripravované aktivity. Súčasťou otvorenia je výstava diel 15 umelcov z celého Slovenska, ktorých diela boli vybraté odbornou porotou. Výstava potrvá do 15.5.2019.

On the occasion of the World Art Day, we invite you to the inauguration of  House of Arts Arteska, which will take place on April 15, 2019 at 4.30 pm. until 19.00 hrs.

Program:

15.00 – 16.00  – Official opening House of Arts Arteska for invited guests

16.30 – 19.00  – Opening  House of Arts Arteska to the public

During the opening of Arteska House of Art, a tour of all the spaces of the House of Art with a guide will be prepared for the public. The opening includes an exhibition of works by 15 artists from all over Slovakia, whose works were selected by an expert jury. The exhibition will last until 15.5.2019.