22/05/2022

Medzinárodný deň biodiverzity

Dátum/Date
22/05/2022

Čas/Time
10:00 - 16:00

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaPri príležitosti medzinárodného dňa diverzity sme v Arteske pripravili zaujímavý celodenný program pre všetky vekové kategórie. Jeho súčasťou okrem tohto programu bude celodenná Burza exotických zvierat a stretnutie so psíkmi z útulku, ktoré môžete ísť vyvenčiť a pohrať sa s nimi.

Premietneme zaujímavé filmy a nasledovať bude diskusia s tímom Borci ZŠ J.J. Thurzu o ich projekte Labku na to, kde predstavia svoj zámer pomoci útulku OZ Zvieratkovo v Detve:

11:00
Poľana

Dokumentárny film o biosférickej rezervácii Poľana… Poľana predstavuje jedinečné územie v strede Slovenska. Posledné roky je Poľana aj symbolom unikátneho javu – vzájomnej úcty a rešpektu medzi všetkými, ktorí v nej pôsobia. Tajomné zákutia, skalné monumenty – mohutné zvyšky dávnej sopečnej činnosti, lesy a pralesy, polianky – horské lúky, pasienky a človek – mozole, pot, ale i úprimná radosť a najmä hrdosť tých, čo na tomto pôvabnom kúsku zeme žijú. To je Poľana – napriek tomu, že je známa, po stáročia si zachovala svoju intimitu. Autormi dokumentárneho filmu o Biosférickej rezervácii Poľana, ktorá môže slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím, sú Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak.

11:30
Vlčie hory

Príbeh o znovuzrodení európskej divočiny, v ktorej vlk, zubor, medveď a iné vzácne zvieratá žijú slobodne, tak ako pred stáročiami. Nahliadnite s nami do nespútaného územia Východných Karpát, v minulosti známeho ako Vlčie Hory… Ako prichádza noc, éterická hmla sa vnára do lesného porastu starého ako svet sám. Praveké vytie vlka sa ozýva horami, nasledované ďalším a ďalším vlkom. Dole v údolí sa prudko otočí zubor, jeleň trochu odbehne a bobor pláva do úkrytu. Len medveď čaká v predtuche priživiť sa na koristi vlka.

12:30
Znovuzrodenie lesa

Vo filme sa mladí autori snažia ukázať, ako vyzerá a funguje ozajstný, prirodzený les. Les, do ktorého človek nezasahuje, les, kde stromy sú len jednými z miliónov dôležitých organizmov a kde odumreté stromy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Súčasnú predstavu ľudí o lesoch veľmi výrazne ovplyvnilo lesné hospodárstvo, s ktorým je spojená premena prirodzených rozmanitých lesov na plantáže jednovekých, nestabilných monokultúr. Dôsledkom týchto premien sú rozsiahle kalamity, spôsobené vetrom alebo lykožrútom.

13:30
Nebo a ľad

Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v svojom novom celovečernom dokumente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu ukazuje režisér, aký dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty.

15:00
Labku na to!

Rozhovor s tímom Borci ZŠ J.J. Thurzu o ich zámere pomôcť detvianskemu útulku OZ Zvieratkovo, o prípravách, plánoch, realizácii a o zapojení verejnosti.

Projekt nie JE nám TO JEDno ! je zameraný na témy okolo nás, o ktorých síce vieme, ale mnohokrát sa tvárime, že neexistujú. V rámci projektu chceme otvárať oči a prispieť svojim dielom k riešeniu aspoň niektorých a do tohto diela zapojiť ľudí okolo nás.

Vstupné: dobrovoľné

ďakujeme za podporu

Podujatia v Dome umenia Arteska
z verejných zdrojov podporil
a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia

Projekt nie JE nám TO JEDno
je spolufinancovaný z rozpočtu
mesta Detva

Projekt Kino Inak a Letné kino
je realizovaný s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja