12/08/2019 - 16/08/2019

Letný denný výtvarno – fotografický tábor pre deti

Dátum/Date
12/08/2019 - 16/08/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaObjednávka a popis

Letný denný výtvarno – fotografický tábor pre deti

Organizátor: Občianske združenie MUSA a OZ Fotoklub

Odborný lektori: Výtvarníci OZ MUSA a fotografi OZ Fotoklub

Forma: Denný tábor od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hod.

Vek: 7 – 17 rokov

Tábor bude spoločný, avšak činnosť bude rozdelená zvlášť na výtvarné a zvlášť na fotografické dopoludňajšie aktivity. V poobedných hodinách budú deti spoločne tráviť čas pri hrách.

Treba si priniesť:
Dobrú náladu a oblečenie, ktoré sa môže ušpiniť
Digitálny fotoaparát s možnosťou nastavenia priority času a clony (pre záujemcov o fotografické aktivity)

Cena a platba:
120 Eur

Zálohu v hodnote 30 Eur je potrebné uhradiť najneskôr do 31.7.2019 na účet organizátora OZ Fotoklub Detva

IBAN: SK66 5600 0000 0051 8433 2001

Dieťa sa považuje za prihlásené po úhrade zálohy. Zvyšná cena za tábor sa uhrádza v hotovosti v deň nástupu dieťaťa do tábora vo výške 90 Eur. V prípade nenastúpenia dieťaťa do tábora sa záloha nevracia.

Termín:
12.08. – 16.08.2019

Časový harmonogram:
8.00 – 8.30 Príchod
8.30 – 12.30 Výtvarný a fotografický denný program
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 16.00 Poobedné aktivity

Letný tábor popis:

Počas týždňa si deti vyskúšajú pod vedením odborníkov rôzne výtvarné techniky, resp. sa naučia využívať fotoaparát pri rôznych situáciách a v rôznych svetelných podmienkach.

Popri tejto činnosti sa budú venovať poznávaniu výtvarného a fotografického umenia a samozrejme zábave pri spoločenských hrách a na ihrisku. V poobedňajších hodinách budú deti tráviť spoločnými hrami, budú vytvárať rôzne pomôcky, ktoré následne využijú pri hrách. Počas táborov absolvujeme niekoľko výletov do blízkeho okolia podľa počasia, aby deti spoznali zaujímavosti, ktoré v Detve máme.

V cene je zabezpečený obed. Olovrant vo forme ovocia, resp. zdravá sladkosť (cerálne tyčinky a pod.)
V prípade potravinových alergií prosím, upozornite na ne pri prihlasovaní.

Na výlety je potrebné, aby si deti nosili vlastnú fľašu, do ktorej si u nás môžu načapovať vodu.

 

Pre akékoľvek prípadné informácie kontaktujte p. Maroša Bauera na 0911 974 952

Prihláška


Záväzne prihlasujem svoje dieťa

na:

v termíne
12.08. – 16.08.2019

dieťa prihlasujem na aktivity:
výtvarnéfotografické

V cene:
120 Eur