13/05/2019 - 30/05/2019

Výstava Krása fotkou zrodená / Exhibition Beauty born with a photo

Dátum/Date
13/05/2019 - 30/05/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Krása fotkou zrodená je výstava fotografií zvolenského fotografa Jozefa Fašangu a tvorí prehľad jeho tvorby za uplynulých 50 rokov.

Jozef Fašanga

Tematický okruh jeho fotografického záujmu je široký, nie jednoznačne vyhranený. Zobrazuje rôzne žánre svojho záujmu ako krajinu a prírodu so silným akcentom tvorby na detail, ľudovú architektúru, portrét, šport a pod. Zvláštne miesto v jeho tvorbe zaujímajú motívy z folklórnych slávností a stvárnenie motívov tradičnej ľudovej kultúry a architektúry. Jeho fotografie sú neštylizovaným záznamom skutočnosti stvárnené kultivovanou formou. Vyjadruje osobný prístup a precítenie prostredia bez využívania osobitných fotografických techník a štylizačných prostriedkov. Výtvarná podoba jeho fotografických diel je kompozične čistá, oprostená od teatrálnej inscenovanosti.