19/09/2020

Dom plný učenia – Umenie v dejinách až po súčasnosť

Dátum/Date
19/09/2020

Čas/Time
17:00 - 18:30

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaDom plný učenia je nová séria prednášok o umení, spojená s diskusiou, ktorú v Dome umenia Arteska realizujeme  vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

V prvých dvoch prednáškach v tomto roku nám Ingrid Petrušková priblíži vývoj umenia od počiatku po súčasnosť.

Umenie sprevádza ľudstvo od jeho počiatkov. Už pravekí ľudia vytvárali diela, ktoré im pomáhali pochopiť svet okolo nich. Išlo najmä o náboženstvo a zachytenie lovu. Z tohto obdobia sa nám zachovali sošky Venuše, Stonehenge, Carnac. Maľby na stenách v jaskyniach v Lascaux, Altamire. V neskoršom období to boli stavby pyramíd, chrámov a palácov.
V staroveku sa rozvíjalo predovšetkým antické rímske umenie v architektúre, sochárstve, maľbe, literatúre.
Stredovek sa označuje ako temný. Ale bolo to obdobie, keď sa rozvíjala nielen architektúra ale aj iné odvetvia umenia. V sochárstve na rozdiel od prechádzajúcich období vznikali sochy trojrozmerné. V maliarstve sa používali farby nielen na obrazy na stenách ale aj v knihách. Tie boli písané ručne na pergamen a preto boli veľmi vzácne. Okrem vylepšovania dovtedy známych odvetví, vznikali aj nové. Napríklad zlatníctvo, kovolejárstvo, tapisérie, rezby v slonovine.
V novoveku sa presadzuje renesancia, ktorá nachádza svoj vzor v antike. Renesanční architekti okrem kameňa ako základného stavebného materiálu, využívajú aj mramor a tehlu. V maľbe sa začína používať trojrozmernosť a perspektíva. V literatúre sa rozvíja komédia, tragédia, pastorála, traktát, polemika, list, cestopisy, životopisy a pedagogické spisy. Barok nasledoval po renesancii a jeho ideálom bola krása. V barokovom slohu boli postavené chrámy a kláštory, v neskoršom období aj paláce, letohrádky, zámky a kaštiele. V barokovom maliarstve sa zvýrazňoval pohyb, využívali sa výrazné farby. Vznikali oltárne obrazy, nástenné maľby (fresky), slávnostné dvorné portréty. V barokovej hudbe vznikali nové druhy ako opera, oratóriá a kantáty.
Po baroku nasledovalo rokoko, klasicizmus, romantizmus.
V najnovšom období sa rozvíjal realizmus, impresionizmus, symbolizmus.

Ingrid Petrušková

Vyštudovala som históriu a nemecký jazyk. Pri štúdiu histórie som sa venovala najmä písomnostiam, dejinám každodennosti a umeniu. Zaujíma ma ako sa vyrábali rôzne predmety dennej potreby i druhy obydlí.

Ako sa k nám dostanete? / How to reach us?

Všetky informácie nájdete na stránke: Návštevník -> Kontakt & Trasa

All route information: Visitor -> Contact & Direction

Podujatie Dom plný učenia v roku 2020 z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je: