05/03/2020

Dom plný čítania so Zdenkou Wenzlovou Švábekovou

Dátum/Date
05/03/2020

Čas/Time
16:00

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaDom plný čítania ja nová séria, ktorú budete môcť tento rok nájsť v Dome umenia Arteska. Počas nej vám prinesieme stretnutia z mnohými zaujímavými literátmi, ktorí prídu predstaviť svoju tvorbu a samozrejmosťou bude aj možnosť získať autorove diela. Podujatie je realizované aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Vo štvrtok 5.3.2020 sa vám o 16:00 hod. predstaví úžasná spisovateľka

Zdenka Wenzlová Švábeková

Zdenka Wenzlová Švábeková je zaujímavý zjav na slovenskej literárnej scéne. Písať začala dosť neskoro, jej prvá kniha, zbierka básní Roztavené putá, vyšla v roku 2017, následne na to v dvoch rokoch po sebe napísala tri romány Nesmieš povedať, Navždy prekliata a Naposledy plačem. V tomto období už pripravuje ďalší príbeh s názvom Nehľadaj pravdu. Všetko sú to skutočné príbehy zo života žien, matiek. Okrem toho, že píše, je tak trochu filantropka, venuje sa už roky charitatívnej činnosti. Táto ju voviedla do prostredia v ktorom nachádzajú útočisko týrané ženy, matky, kde nachádza inšpirácie na písanie svojich príbehov, v ktorých poukazuje na odvrátenú stranu lásky, týranie a zneužívanie detí, aj žien. Náročnosť témy tohto druhu si podľa nej zaslúži, aby od nás všetkých dostala viac pozornosti, ako aj priestoru na prehodnocovanie. Knihy Zdenky Wenzlovej Švábekovej sú čítané a majú vynikajúci ohlas najmä zo strany čitateliek.

„Ak dávaš najavo svoje emócie, je to znakom tvojej sily, nie slabosti. Učíš sa a rastieš
s každým svojím rozhodnutím. Aj priateľstvo s nepriateľom ťa môže spraviť silným,“ hovorí Zdenka.

V príbehoch Zdenky Wenzlovej Švábekovej sa hlavné postavy obtierali o ostré hrany života, poznačené až neuveriteľnou bolesťou. Ich podvedomie im kládlo otázky, na ktoré nikto neodpovedal. Keď sa chceli zdôveriť a prehovorili, nemal kto počúvať. Ich životy ovplyvňovali a ničili tí, ktorí ich naopak mali chrániť. Aj obraz v zrkadle ukazoval iný príbeh, než akým bol ten ich skutočný. Jedného dňa sa rozhodli ísť s kožou na trh, porozprávať traumu svojho života s nádejou, že sa oslobodia od ťarchy, ktorá roky ničila ich podvedomie. V absolútnej anonymite postáv sa autorka rozhodla opisovať až neuveriteľné príbehy detí, žien a matiek. Otvárať zatvorené dvere, za ktorými sa často cit zvaný láska zamieňa za bezcitnosť a ničia sa životy obetí. Chválime sa s úspechmi, šťastím, mnohé neúspechy a bolesti tajíme. Práve preto vznikli aj jej knihy.

Ako sa k nám dostanete? / How to reach us?

Všetky informácie nájdete na stránke: Návštevník -> Kontakt & Trasa

All route information: Visitor -> Contact & Direction

Podujatie Dom plný čítania v roku 2020 z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je: