Cindy Sherman
- december 4, 2018

Cindy Sherman

Cindy Sherman (nar. 1954) je široko uznávaná ako jedna z najdôležitejších a najvplyvnejších fotografov súčasného umenia. Počas svojej kariéry prezentovala trvalé, výrečné a provokatívne skúmanie konštrukcie súčasnej identity a povahy reprezentácie, čerpanej z neobmedzenej ponuky obrazov z filmov, televízie, časopisov, internetu a dejín umenia. Už viac ako 30 rokov fotí samu seba a zachytáva sa v rade tvárí a osobností, ktoré sú zábavné, znepokojujúce a ovplyvňujúce. Aby vytvorila svoje fotografie, okrem fotografa a modelky musí zvládať úlohu kaderníčky, stylistky a kostymérky.

Pomocou arzenálu parochní, kostýmov, make-upu, protetiky a rekvizít sa premieňa do rôznych úloh, aby vytvoril nespočetné množstvo zaujímavých živých obrazov a postáv, od sirény cez klaunov až po starých ľudí.

Cindy Sherman (American, b. 1954) is widely recognized as one of the most important and influential artists in contemporary art. Throughout her career, she has presented a sustained, eloquent, and provocative exploration of the construction of contemporary identity and the nature of representation, drawn from the unlimited supply of images from movies, TV, magazines, the Internet, and art history.

Working as her own model for more than 30 years, Sherman has captured herself in a range of guises and personas which are at turns amusing and disturbing, distasteful and affecting. To create her photographs, she assumes multiple roles of photographer, model, makeup artist, hairdresser, stylist, and wardrobe mistress. With an arsenal of wigs, costumes, makeup, prosthetics, and props, Sherman has deftly altered her physique and surroundings to create a myriad of intriguing tableaus and characters, from screen siren to clown to aging socialite.

Výber z tvorby / Selected works

Ďalšie články zo série / More posts from the series

Zdroj: MoMa, Pinterest