Baptiste Charneux
- február 22, 2020

Baptiste Charneux

Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého pre rok 2019 – Baptiste Charneux, je francúzskym vizuálnym umelcom žijúcim v Prahe.

Ešte počas štúdia na Národnej akadémii výtvarných umení v Caen sa začal venovať inštinktívnej umeleckej tvorbe z keramiky. Práve v Caen sa stala keramika jeho najobľúbenejším materiálom pre zhotovovanie umeleckých diel.

Inšpirácie čerpá v architektúre, biológii, technike, či vo všedných predmetoch alebo produktoch populárnej kultúry.

Sám Charneux tvrdí, že jeho cieľom je odhaliť „transkribovaný svet“. Svet, o ktorom snívame.

Finalist of the Jindřich Chalupecký Award for 2019 – Baptiste Charneux, is a French visual artist living in Prague.

During his studies at the National Academy of Fine Arts in Caen, he began to engage in instinctive ceramic art that became his favorite material for making works of art.

His creations are ispired by architecture, biology, technology, and everyday objects or products of popular culture.

Charneux himself claims that his goal is to reveal the „transcribed world“. The world we dream of.

Výber z tvorby / Selected works

Ďalšie články zo série / More posts from the series

Zdroj/Source: http://www.baptistecharneux.com/index.html

Autor článku: Katarína Tuček