Aktuálne v Arteske
- máj 12, 2020

Aktuálne v Arteske

Milí priatelia, umelci a priaznivci umenia

Dom umenia Arteska sa v tomto období musí prispôsobovať vzniknutej situácii a aj napriek niektorým uvoľneniam, ktoré by nám umožnili sprístupniť výstavy, sme sa rozhodli zatiaľ mať ZATVORENÉ.

Dôvodom však nie je iba aktuálna situácia, ale všetci, ktorí sa na činnosti Artesky podieľame, sme sa rozhodli, že tento stav využijeme na vylepšenie a dôkladnú prípravu na budúce podujatia.

A tak v tomto období pre Vás pripravujeme veľa nových a zaujímavých vecí, ktoré určite potešia Vaše oči, keď nás už budete môcť navštíviť. Usilovne pracujeme a využívame grant Nadácie SLSP, ktoré získalo OZ MUSA na revitalizáciu Záhrady umenia. A tak teraz spoločne venujú ľudia z Artesky, OZ MUSA a OZ Fotoklub Detva svoj voľný čas na dobrovoľnícke prerábanie vonkajšieho priestoru.

Ďalšie prekvapenie Vás bude čakať vo forme vonkajšej scény, ktorú realizujeme rovnako formou dobrovoľníckej práce členov všetkých spriaznených OZ a financovanie je vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ktorú získala Arteska s.r.o.

Okrem dobrovoľníckej práce vkladáme do projektov aj svoje financie, aby sme priniesli naozaj kvalitný priestor pre kvalitné zážitky a podujatia, ktoré dúfame, že budeme môcť v Arteske realizovať v blízkej budúcnosti.

Zatiaľ Vám však neukážeme z pripravovaných vecí žiadne obrázky, lebo prekvapenie je najlepšie, keď je dokončené 🙂

A preto si držme palce, aby všetko dobre dopadlo a my sme mohli znova otvoriť brány vynovenej Artesky v plnej paráde.

Podujatia, bez ohľadu na organizátora, ktoré museli byť zrušené, budú všetky organizované v náhradných neskorších termínoch a tak o nič neprídete. Práve naopak, tento čas nám dáva možnosť pripraviť ich bez zhonu a tak budú ešte lepšie a zaujímavejšie.

Za možnosť realizácie zmien a úprav v Arteske ďakujeme v mene všetkých: