Dom umenia Arteska je nezávislé kultúrne centrum v Detve, ktorého hlavným zámerom je prezentácia súčasného umenia. Naša vízia spočíva v budovaní “príjemného domova” rovnako pre umelcov ako pre návštevníkov. Umenie vnímame ako začiatok komunikácie medzi umelcom a divákom, ktoré má prirodzene vyústiť vo vzájomný dialóg a búranie hraníc. Preto u nás podujatia nekončia predstavením, ale vzájomným posedením umelcov s divákmi.

Práve z tohto dôvodu sme sa tento rok rozhodli otvárať  výzvy, v ktorých hľadáme projekty pre rok 2022.

Štvrtá výzva je určená pre každého, kto svojim spôsobom prispieva k zlepšeniu kvality života v našom regióne.

Umenie a umelci sa v každom období zaujímali o dianie okolo seba, poukazovali na problémy, hľadali riešenia. Arteska nie je výnimkou a tak sme sa pre túto sezónu rozhodli vytvoriť projekt Nie je V(n)ám to JEDno. 

Zámerom projektu je spropagovať ľudí, organizácie a firmy, ktoré svojou činnosťou prispievajú svojou aktivitou k zlepšeniu života (prioritne v našom regióne) a poukazovať na problémy, ktoré naopak kvalitu života ľudí zhoršujú. V diskusiách (aj vo forme videopodcastov) sa plánujeme zamerať na rekonštrukcie, životné prostredie, ekológiu, starostlivosť o ľudí a zvieratá, závislosti, kultúru, umenie, tradície a čokoľvek, čo sa nás dotýka a deje sa okolo nás.

V tejto výzve nám pošlite svoju ponuku: 

  • ak robíte čokoľvek, čo prináša zlepšenie kvality života a chcete spropagovať svoju činnosť
  • ak sa venujete problematike, ktorá je v úzadí záujmu a pritom by sa mala riešiť
  • ak pracujete na niečom inovatívnom, hľadáte nové riešenia
  • ak máte zaujímavú tému, o ktorej by ste sa chceli podeliť s ostatnými

PONUKY ZASIELAJTE EMAILOM

  • k ponuke priložte krátky popis témy, pár slov o sebe, ukážky vašich prác, odkaz na web… (čokoľvek, čo nám priblíži tému diskusie)
  • meno a kontaktné informácie účastníka diskusie

EMAIL: arteskacenter@gmail.com
PREDMET: OPEN CALL 2022 DISKUSIE

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pre literatúru, koncerty a rezidencie pripravujeme ďalšie výzvy. Môžete sa nám však ozvať v prípade záujmu o spoluprácu.

Sledujte nás:
www.arteska.org
facebook.com/domumeniaarteska


ďakujeme za podporu

Podujatia v Dome umenia Arteska
z verejných zdrojov podporil
a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia

Projekt nie JE nám TO JEDno
je spolufinancovaný z rozpočtu
mesta Detva

Projekt Kino Inak a Letné kino
je realizovaný s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja